Мета і предмет діяльності комунального підприємства «Комсервіс» Дружківської міської ради

1.1. Підприємство ставить за головну мету  задоволення потреб жителів Дружківки  в наданні житлово-комунальних послуг.

1.2. Для досягнення  цілей   цього  Статуту Підприємства, у порядку встановленому чинним законодавством України, здійснює такі види діяльності:

Основні:

 • експлуатація житлового фонду;
 • зовнішнє упорядкування;
 • ремонт і будівництво житла (квартир) по замовленням населення;
 • технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом будівель і  споруд;
 • будівництво будівель;
 • монтаж крівлі і настилів покрівель і гідроізоляційні роботи;
 • санітарно-технічні роботи;
 • інші монтажні роботи;
 • проведення проектно-кошторисних робіт.
 • передача в оренду майна;

Окрім перелічених основних видів, Підприємство може здійснювати будь-які інші  види діяльності, що не  суперечать чинному законодавству та Статуту Підприємства.

1.3. Право Підприємства  здійснювати діяльність, на яку згідно з чинним законодавством   України  потрібно мати спеціальний дозвіл або ліцензію, виникає у підприємства з моменту їх отримання і на визначений в них строк, припиняється по закінченню терміна їх дії.

Функції підприємства

Підприємство виконує функції:

 • утримання на  балансі та управління житловим фондом Дружківської міської ради;
 • визначення порядку  утримання, експлуатації та ремонту житлового фонду і іншого майна переданого Підприємству на баланс;
 • формування проекту  замовлення  на поставку товарів, робіт та послуг для міських потреб, визначення джерел і обсягів їх фінансування;
 • вибір і визначення найкращого підрядника по наданню житлових і комунальних послуг, в тому числі на підставі конкурсу (тендера), в переданому  йому житловому фонді і на об’єктах інженерної інфраструктури;
 • здійснення через єдиний розрахунково-касовий  центр транзитних розрахунків з виконавцями робіт,  послуг, постачальниками  фінансовими коштами акумульованими  з бюджетних  асигнувань, платежів населення за житлово-комунальні послуги, коштів інших юридичних і фізичних осіб;
 • підготовка та укладання договорів з визначеними підрядниками  на надання житлово-комунальних послуг, контроль за їх виконанням, приймання виконаних робіт;
 • технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом будівель та споруд,  проведення проектно-кошторисних робіт;
 • захист інтересів всіх власників житла і споживачів житлово-комунальних послуг шляхом систематичного контролю якості  надання житлово-комунальних послуг;
 • організація технічного утримання, експлуатації і ремонту  житлового фонду, прибудинкових територій;
 • організація капітального ремонту житлового фонду;
 • організація безперебійної роботи систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання;
 • -організація роботи розрахункового касового центру Підприємства по нарахуванню, збору і  перерахуванню через транзитні рахунки платежів населення, а також коштів, що надходять з бюджету, відповідно до цільового призначення
 • формування міського  замовлення на придбання матеріалів для   проведення ремонтно-експлуатаційних  робіт і капітальних ремонтів;
 • розміщення муніципального замовлення серед постачальників житлово-комунальних послуг і експлуатаційних організацій,  в тому числі на умовах конкурсу
 • контроль за виконанням  муніципального замовлення , якості і надійності виконуваних робіт і наданих житлово-комунальних послуг;
 • формування титулів об’єктів житлово-комунального господарства м.Дружківка на капітальний ремонт і реконструкцію, участь в прийманні виконаних робіт після їх закінчення;
 • участь в розробці і реалізації програми  реформування житлово-комунального господарства міста;
 • застосування штрафних санкцій до підприємств житлово-комунального господарства за погіршення показників якості що встановленні договором на утримання і ремонт житлового фонду та об’єктів інженерної інфраструктури, надання комунальних послуг або інші порушення умов договору;
 • участь в комісіях по прийманню у міську власність вперше введених а також таких, що передаються, відомчих об’єктів комунального господарства і оцінці їх технічного стану;
 • контроль за підготовкою житлового фонду  і  об’єктів інженерної інфраструктури до сезонної експлуатації;
 • робота з листами, зверненнями підприємств, організацій, установ, громадян з питань, що стосуються  компетенції служби єдиного замовника;
 • складання та надання у відповідні органи інформації, що стосується  статистичної та бухгалтерської звітності;
 • веде претензійно-правову роботу, а також виступає позивачем та відповідачем в судових органах в межах покладених на нього функцій.